Ontwikkeling van normen en waarden

Wij vinden normen en waarden van groot belang. Het eigen maken van normen en waarden maakt onderdeel uit van de morele ontwikkeling. Binnen en (buiten) de groep doen zich situaties voor waar van op dit gebied veel leermomenten zijn (bijv. pijn en verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Door de reacties van beroepskrachten op dit soort situaties ervaart een kind wat wel en niet sociaal aanvaardbaar is. Het eigen gedrag van de beroepskrachten heeft hierbij dus een belangrijke voorbeeldfunctie.

Multiculturele samenleving

Wij leven in een tijd waar en veel diversiteit is en waar veel meer tolerantie van en naar elkaar wordt verwacht. Hoe jonger een kind leert met de diversiteit om te gaan hoe beter. Kinderen leren dat het elders anders kan zijn dan bij hen thuis maar vooral dat zij ook anders mogen zijn dan de ander. Zij leren door voorbeelden en door de ruimte te krijgen ervaringen op te doen. Het is echter wel belangrijk dat er respect en waardering is voor de ander, de omgeving en het spel materiaal.

Respect en waardering

Wij keuren agressief gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) af voor kinderen, maar ook voor alle volwassenen waar het kind mee te maken krijgt (beroepskrachten en ouders). In onze doelstelling zoals geformuleerd in de inleiding van dit plan, maar ook in de voorgaande stukjes zijn al heel wat normen en waarden voorbij gekomen waaronder:

– Waarderen en respecteren van jezelf en van anderen
– Sociaal zijn
– Eerlijk zijn
– Zorgvuldig omgaan met spullen
– Respect voor privacy van een ander

Fijne plek voor kinderen

Een hele leuke opvang met lieve, betrokken leidsters.Alle kinderen worden altijd warm ontvangen en onze kinderen staan te springen als… Lees meer “Fijne plek voor kinderen”

D. Kiel

ze hebben verstand van wat ze doen

Onze zoon heeft ongeveer een jaar op de Moppetoet gezeten. Erg vriendelijke dames, ze hebben verstand van wat ze doen.… Lees meer “ze hebben verstand van wat ze doen”

Kenza/Karim Oumhamdi

Beste kinderopvang

We zijn super te vreden over Moppetoet ik zal ook bij deze iedereen aanbevelen om je kinderen hier in te… Lees meer “Beste kinderopvang”

Patrick Blokland

Onze dochter van 2 jaar

Onze dochter van 2 jaar gaat sinds een aantal maanden naar de moppetoet en we zijn ontzettend tevreden over de… Lees meer “Onze dochter van 2 jaar”

Jorien Treur