Ontwikkeling van taal

Gedurende de dag wordt aan taalstimulering gewerkt door het kind te leren communiceren. Communiceren is praten en luisteren. In de Moppetoet wordt de Nederlandse taal gesproken. Tegenwoordig worden veel kinderen ongeacht hun achtergrond meertalig opgevoed. Op zich is dat geen probleem, mits daar de juiste aandacht aan wordt gegeven.

Voorlezen is erg belangrijk

Daarom is voorlezen een onderdeel op de dag dat minimaal 1 keer per dag voorkomt. Wij lezen voor in kleine groepjes en individueel. Zo weet je zeker dat het kind het verhaal goed hoort maar ook de kans krijgt interactief met elkaar bezig te zijn. Vanaf de babygroep wordt voorgelezen uit het thema (knie) boek van Uk & Puk. Zo leren zij al heel vroeg dat het gesproken woord ook opgeschreven wordt. Taal is meer dan woordjes leren, taal is ook luisteren. Tijdens het stimuleren van de taalontwikkeling wordt ook gekeken naar het gehoor van een kind, want als bijvoorbeeld de oren vol zitten met vocht, dan kan het kind niet goed horen wat je zegt waardoor de spraak-taal zich niet goed ontwikkelt.

Vroegtijdig onderkennen

In de praktijk merk je dan ook dat het voor het kind erg lastig wordt om zich te kunnen concentreren waardoor al het andere in gedrang kan komen en er ontwikkelingsachterstanden kunnen ontstaan.
Om dit voor te zijn of in goede banen te lijden is het van belang dat het kind goed in de gaten wordt gehouden en ouders vroegtijdig het advies krijgen ‘wat’ te doen in zo een situatie. Wij maken gebruik van het observatie instrument KIJK! Dit is een digitale observatie systeem met een doorgaande lijn naar de basisschool. Dit instrument leert ons waar wij naar moeten kijken, hoe wij het kind kunnen begeleiden om opbrengstgericht te kunnen werken. Het gaat erom dat je het kind helpt om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Tijdens het werken met het thema wordt op diverse manieren aandacht besteed aan de taal- spraak – luister gebieden. Er wordt niet alleen voorgelezen maar ook gezongen. Bijvoorbeeld, het goede morgen liedje, bij het eten en drinken, bij het opruimen, bij het gebruiken van de trap, maar ook bij het leren van nieuwe en bezingen van bekende liedjes. Zo wordt ook de mondmotoriek ontwikkelt. Bij de kinderen vanaf 18 maanden gaan wij ook voorzichtig beginnen met het maken van een kring om gesprekken te voeren in de kring. Luisteren, durven te spreken in een groep en op je beurt wachten zijn dan vooral de hoofddoelen.

Voordeel gecertificeerde Voorschool

Omdat de Moppetoet een gecertificeerde Voorschool is betrekken wij alle groepen bij het werken met  UK&PUK leer-werk systeem, dat wil zeggen dat alle kinderen in de Moppetoet gestimuleerd worden vanuit de richtlijnen van de Voorschool. Wij stimuleren het kind vooral spelenderwijs en forceren niet! De speelhoeken, het buitenspelen, de eigen speelruimten, de activiteiten, alles is ingericht volgens de richtlijnen die de “voorschool theorie”! Voor de Moppetoet werkt dit ook prettiger omdat er geen verschil is voor de kinderen en de begeleiders als het gaat om de organisatie van de pedagogische- didactische begeleiding! Iedereen werkt volgens 1 visie en allemaal naar het zelfde doel.

Beste kinderopvang

We zijn super te vreden over Moppetoet ik zal ook bij deze iedereen aanbevelen om je kinderen hier in te… Lees meer “Beste kinderopvang”

Patrick Blokland

Onze dochter van 2 jaar

Onze dochter van 2 jaar gaat sinds een aantal maanden naar de moppetoet en we zijn ontzettend tevreden over de… Lees meer “Onze dochter van 2 jaar”

Jorien Treur

ze hebben verstand van wat ze doen

Onze zoon heeft ongeveer een jaar op de Moppetoet gezeten. Erg vriendelijke dames, ze hebben verstand van wat ze doen.… Lees meer “ze hebben verstand van wat ze doen”

Kenza/Karim Oumhamdi

Fijne plek voor kinderen

Een hele leuke opvang met lieve, betrokken leidsters.Alle kinderen worden altijd warm ontvangen en onze kinderen staan te springen als… Lees meer “Fijne plek voor kinderen”

D. Kiel