Ontwikkeldomeinen

De werkwijze van Moppetoet voor zowel de reguliere opvang als voor de voorschool is gebaseerd op een gebalanceerde visie over het belang van verschillende aspecten van ontwikkeling, die we samenvatten in vier ontwikkel domeinen. Door voorbeelden te noemen bij de verschillende domeinen, is meer te lezen over hoe pedagogische medewerkers met de kinderen omgaan en waarom dat als zodanig gebeurt, hoe dat de ontwikkeling in bijbehorend domein stimuleert. Al snel zal zichtbaar worden dat de ontwikkel domeinen nauw met elkaar samenhangen en soms zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor elkaar zijn.

We sluiten de toelichting van een ontwikkel domein telkens af met twee toelichtingen. Een toelichting op hoe dit ontwikkel domein qua prestaties en observaties kan terugkomen in het portfolio van uw kind, of logboek zoals we dit bij Moppetoet noemen. En een toelichting op hoe we personeel tools geven voor ontwikkeling van hun competentie om ondersteuning van dit ontwikkel domein verder te bevorderen, door beginners en expert gedrag bij aspecten van het ontwikkel domein te benoemen. Ter illustratie van dit laatste geven we hiervan enkel een summier voorbeeld voor de overzichtelijkheid. (Hier kunt u meer over lezen in ons Pedagogisch beleidsplan.)

Aan alle vier competenties uit de Wet Kinderopvang wordt aandacht besteedt. Omdat het pedagogisch plan van Moppetoet meer beslaat als deze vier competenties, een toelichting:

• Emotionele veiligheid – onder Domein emotionele veiligheid en persoonlijke competentie

• Persoonlijke competentie – onder Domein Emotionele veiligheid en persoonlijke competentie in zoverre het om de zelfverzorgende/redzame en activerende aspecten van persoonlijke competentie gaat. Leermogelijkheden in creatieve, talige en motorische zin qua aanbod, leermomenten en eigen ervaringen komen ook bij andere domeinen aan de orde.

• Sociale competenties – onder domein Sociaal-morele ontwikkeling en creatieve intelligentie.

• Overdracht van normen en waarden – onder domein Sociaal-morele ontwikkeling en creatieve intelligentie. Hier komt bij uitstek de pedagogische visie van Moppetoet tot uiting in die zin dat wij normen en waarden belangrijk vinden. Enerzijds qua effectiviteit van overdracht, namelijk als normen en waarden een natuurlijk onderdeel vormen van sociale ontwikkeling. Het ontwikkelen van gevoel voor sociale verhoudingen, consequenties van je gedrag en het nut van sommige regels. Anderzijds qua bron van ontwikkeling, omdat wij vinden dat een kind geen leeg vat is dat gedisciplineerd moet worden, maar een fakkel die we als opvoeders willen helpen ontsteken. Morele ontwikkeling als intrinsiek element van eigen ontwikkeling is daar een onderdeel van.

ze hebben verstand van wat ze doen

Onze zoon heeft ongeveer een jaar op de Moppetoet gezeten. Erg vriendelijke dames, ze hebben verstand van wat ze doen.… Lees meer “ze hebben verstand van wat ze doen”

Kenza/Karim Oumhamdi

Onze dochter van 2 jaar

Onze dochter van 2 jaar gaat sinds een aantal maanden naar de moppetoet en we zijn ontzettend tevreden over de… Lees meer “Onze dochter van 2 jaar”

Jorien Treur

Beste kinderopvang

We zijn super te vreden over Moppetoet ik zal ook bij deze iedereen aanbevelen om je kinderen hier in te… Lees meer “Beste kinderopvang”

Patrick Blokland

Fijne plek voor kinderen

Een hele leuke opvang met lieve, betrokken leidsters.Alle kinderen worden altijd warm ontvangen en onze kinderen staan te springen als… Lees meer “Fijne plek voor kinderen”

D. Kiel