Ontwikkeldomeinen

//Ontwikkeldomeinen
Ontwikkeldomeinen

Ontwikkeldomeinen

De werkwijze van Moppetoet voor zowel de reguliere opvang als voor de voorschool is gebaseerd op een gebalanceerde visie over het belang van verschillende aspecten van ontwikkeling, die we samenvatten in vier ontwikkel domeinen. Door voorbeelden te noemen bij de verschillende domeinen, is meer te lezen over hoe pedagogische medewerkers met de kinderen omgaan en waarom dat als zodanig gebeurt, hoe dat de ontwikkeling in bijbehorend domein stimuleert. Al snel zal zichtbaar worden dat de ontwikkel domeinen nauw met elkaar samenhangen en soms zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor elkaar zijn.

We sluiten de toelichting van een ontwikkel domein telkens af met twee toelichtingen. Een toelichting op hoe dit ontwikkel domein qua prestaties en observaties kan terugkomen in het portfolio van uw kind, of logboek zoals we dit bij Moppetoet noemen. En een toelichting op hoe we personeel tools geven voor ontwikkeling van hun competentie om ondersteuning van dit ontwikkel domein verder te bevorderen, door beginners en expert gedrag bij aspecten van het ontwikkel domein te benoemen. Ter illustratie van dit laatste geven we hiervan enkel een summier voorbeeld voor de overzichtelijkheid. (Hier kunt u meer over lezen in ons Pedagogisch beleidsplan.)

Aan alle vier competenties uit de Wet Kinderopvang wordt aandacht besteedt. Omdat het pedagogisch plan van Moppetoet meer beslaat als deze vier competenties, een toelichting:

• Emotionele veiligheid – onder Domein emotionele veiligheid en persoonlijke competentie

• Persoonlijke competentie – onder Domein Emotionele veiligheid en persoonlijke competentie in zoverre het om de zelfverzorgende/redzame en activerende aspecten van persoonlijke competentie gaat. Leermogelijkheden in creatieve, talige en motorische zin qua aanbod, leermomenten en eigen ervaringen komen ook bij andere domeinen aan de orde.

• Sociale competenties – onder domein Sociaal-morele ontwikkeling en creatieve intelligentie.

• Overdracht van normen en waarden – onder domein Sociaal-morele ontwikkeling en creatieve intelligentie. Hier komt bij uitstek de pedagogische visie van Moppetoet tot uiting in die zin dat wij normen en waarden belangrijk vinden. Enerzijds qua effectiviteit van overdracht, namelijk als normen en waarden een natuurlijk onderdeel vormen van sociale ontwikkeling. Het ontwikkelen van gevoel voor sociale verhoudingen, consequenties van je gedrag en het nut van sommige regels. Anderzijds qua bron van ontwikkeling, omdat wij vinden dat een kind geen leeg vat is dat gedisciplineerd moet worden, maar een fakkel die we als opvoeders willen helpen ontsteken. Morele ontwikkeling als intrinsiek element van eigen ontwikkeling is daar een onderdeel van.

Beste kinderopvang

We zijn super te vreden over Moppetoet ik zal ook bij deze iedereen aanbevelen om je kinderen hier in te schrijven.

Patrick Blokland

Fijne plek voor kinderen

Een hele leuke opvang met lieve, betrokken leidsters.Alle kinderen worden altijd warm ontvangen en onze kinderen staan te springen als we ze brengen.Hier wordt nog echt gekeken naar het kind en hygiëne en veiligheid staat hoog in het vaandel.Verder is het een mooi ruim pand met grote ruime speelplaats. Wij zijn erg tevreden met de Moppetoet!

D. Kiel

Onze dochter van 2 jaar

Onze dochter van 2 jaar gaat sinds een aantal maanden naar de moppetoet en we zijn ontzettend tevreden over de opvang! Alle leidsters zijn lief en betrokken, wat onze dochter altijd direct een veilig gevoel geeft wanneer wij haar in de morgen afzetten. Er zijn binnen veel leuke speelmogelijkheden voor de kinderen, waaronder een kleine glijbaan en een ballenbak, en de buitenruimte is lekker groot met veel speeltoestellen. Als het mogelijk is met het weer gaan de kinderen elke dag wel even naar buiten om te spelen wat wij zeer op prijs stellen.… Lees meer “Onze dochter van 2 jaar”

Jorien Treur

ze hebben verstand van wat ze doen

Onze zoon heeft ongeveer een jaar op de Moppetoet gezeten. Erg vriendelijke dames, ze hebben verstand van wat ze doen. Hortence heeft ons ook bijgestaan in moeilijke tijden, en daar zijn we haar dankbaar voor.Het is een goede kdv die van alle gemakken voorzien is wat een kind nodig heeft.

Kenza/Karim Oumhamdi