Ziektebeleid

Ziekte is een ruim begrip en wordt door iedereen op een andere wijze ervaren. Er ontstaat daardoor regelmatig de vraag of een kind met bepaalde ziekteverschijnselen gebracht mag worden of thuis moet blijven. De Moppetoet heeft hier een protocol voor opgesteld. In dit protocol staan de meest voorkomende infectieziektes beschreven en op welke wijze we hiermee omgaan, hoe de beroepskrachten dienen te handelen en wanneer we kinderen ‘weren’.

uw kind is ziek…

De vuistregel is dat als een kind 1 op 1 zorg nodig heeft omdat deze ziek is, dit niet bij het kinderdagverblijf gegeven kan worden. Het kind is dan te ziek om naar het kinderdagverblijf te worden gebracht.
Als richtlijn bij het beschrijven van de infectieziekten is gebruik gemaakt van het handboek van de GGD, waarin alle kinderziektes en aanbevelingen beschreven staan. Wij maken ook gebruik van internet. Maar wat als een kind bij de Moppetoet ziek (of zieker) wordt?

wie beslist?

Dan realiseren we ons allereerst dat niet elke gedragsverandering door ziekte wordt veroorzaakt en het is zeker niet de bedoeling dat de beroepskracht  een diagnose gaat stellen. Het gaat erom te beslissen of het kind in de groep kan blijven of ouders te informeren of ze het kind op kunnen halen. De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven, wordt dus in principe genomen door de beroepskracht. We moeten daarbij natuurlijk rekening houden met het belang van de andere kinderen en de beroepskrachten zelf. Zodra er een 1 op 1 situatie ontstaat, worden de ouders geïnformeerd en verzocht om het kind op te halen. Maar natuurlijk staat het belang van het zieke kind voorop. Want als je niet lekker bent, wil je het liefst in je eigen veilige omgeving zijn, in je eigen bedje.
Als een kind koorts heeft (38.5c+), lichten we ouders altijd in. Afhankelijk van hoe het kind zich voelt, overleggen we met de ouders of het noodzakelijk is dat het wordt opgehaald

Paracetamol

Bij de Moppetoet geven wij geen paracetamol. Wij zijn namelijk van mening dat wanneer een kind een paracetamol nodig heeft, het te ziek is om te blijven. Het kan natuurlijk wel gebeuren dat kinderen 40 graden koorts hebben en ouders onderweg zijn. Voor die situaties hebben we paracetamol in huis die we in overleg met ouders kunnen geven. Ouders dienen dan wel bij het halen van hun kind alsnog een toestenmings medicatie formulier in te vullen en te ondertekenen.

Bij nood

Wanneer een kind ineens ernstig ziek wordt, bijvoorbeeld door benauwdheid, bewusteloosheid of door een ongeval, waarschuwen we eerst een arts (zo mogelijk de eigen huisarts van het kind) en vervolgens de ouders. Let wel, dit gebeurt uiteraard alleen als er sprake is van een acute noodsituatie. Alle beroepskrachten hebben een EHBO- BHV training gehad en weten dus goed hoe te handelen bij nood.

Beste kinderopvang

We zijn super te vreden over Moppetoet ik zal ook bij deze iedereen aanbevelen om je kinderen hier in te… Lees meer “Beste kinderopvang”

Patrick Blokland

Fijne plek voor kinderen

Een hele leuke opvang met lieve, betrokken leidsters.Alle kinderen worden altijd warm ontvangen en onze kinderen staan te springen als… Lees meer “Fijne plek voor kinderen”

D. Kiel

Onze dochter van 2 jaar

Onze dochter van 2 jaar gaat sinds een aantal maanden naar de moppetoet en we zijn ontzettend tevreden over de… Lees meer “Onze dochter van 2 jaar”

Jorien Treur

ze hebben verstand van wat ze doen

Onze zoon heeft ongeveer een jaar op de Moppetoet gezeten. Erg vriendelijke dames, ze hebben verstand van wat ze doen.… Lees meer “ze hebben verstand van wat ze doen”

Kenza/Karim Oumhamdi