Veiligheidsbeleid

Het bieden van een veilige omgeving en een gevoel van veiligheid voor het kind is een van de meest belangrijke pedagogische en veiligheidsdoelstellingen.  Als een kind zich veilig en vertrouwd voelt, is het instaat om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het gevoel van veiligheid bij het kind ontstaat door veel individuele aandacht en een liefdevolle benadering van de pedagogisch medewerker.  De manier waarop het veilige gevoel van het kind met betrekking tot het veilig voelen op het kinderdagverblijf wordt gewaarborgd, wordt beschreven in het pedagogisch beleid.

Veilig binnen en buiten

Daarnaast is het van levensbelang dat de omgeving waar het kind op het kinderdagverblijf verblijft, zowel binnen als buiten, vrij is gesteld van risico’s. De Moppetoet heeft een gedetailleerde risico-inventarisatie ontworpen. Hierin is ieder mogelijk risico opgenomen, beschreven en zoveel mogelijk uitgesloten. Ook worden de maatregelen die getroffen moeten worden, indien het risico zich voordoet, helder beschreven. Daarnaast heeft de Moppetoet een gedetailleerd veiligheidsbeleid ontwikkelt.
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:

  • het bewustzijn van mogelijke risico’s
  • het voeren van een goed beleid op grote risico’s
  • het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.Dit alles met als doel een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.