Ouderbeleid

De Moppetoet vindt het ontzettend belangrijk dat de ouders van de kinderen die op het kinderdagverblijf zitten  actief worden betrokken bij de opvang en bij het kinderdagverblijf.  Wij zijn echter partners in de opvoeding. Het is in direct belang van het kind dat u goed geïnformeerd bent over ons als kinderdagverblijf en onze manier van werken. Samen kunnen wij een beter plan opzetten en kunnen eventueel door de intensievere ouderbetrokkenheid werkbaardere plannen tot stand komen.

Ouderbetrokkenheid

Er zijn tal van momenten/manieren waarop wij u van informatie voorzien, maar ook momenten waar wij met u samen kunnen kijken naar hoe u uw kind benadert, stimuleert en begeleid. Dat kan voor zeer veel verassende inzichten zorgen bij zowel u als ouders als bij de beroepskrachten. En daar is het dan ook om te doen, samen tot goede oplossingen komen in het voordeel van uw kind.

Informatie delen

U kunt op diverse manieren informatie vinden en delen;

• Via de website
• Telefonisch contact
• ouderportaal/ dagelijkse kind overdracht
• Intakegesprek
• Beleidstukken inlezen
• Evaluatiegesprekken tussendoor die u zelf mag aanvragen zo vaak als u wenst
• Oudergesprekken (1x per jaar)
• Logboeken waar de creatieve werkvormen in wordt bijgehouden
• Oudercommissie
• Publiceren inspectierapporten

Alle ouders worden dagelijks uitgebreid op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind door middel van een overdracht via de ouderportaal.  Hierin wordt alle relevante informatie per kind bijgehouden door de pedagogisch medewerkers. Aan de hand hiervan kunnen de pedagogisch medewerkers alle aanvullende informatie mondeling bij het halen van de kinderen toelichten zolang dit maar niet te lang duurt omdat er altijd nog een andere ouder staat te wachten. De ouders kunnen zelf in de ouderportaal lezen wat bijzonderheden en de gang van zaken met betrekking tot het kind op de dag gemeld diende te worden. Het verzoek is wel dat alle ouders in de ochtend bijzonderheden melden. Hierdoor zijn de pedagogisch medewerkers bij de ochtendoverdracht weer volledig op de hoogte van de gebeurtenissen en ontwikkeling van het kind thuis.

Naast de overdracht in de ouderportaal vinden er oudergesprekken plaats. Een keer per jaar hebben de ouders observatiegesprekken met de pedagogisch medewerkers over de voortgang en de ontwikkeling van hun kindje op het kinderdagverblijf. Deze gesprekken en de voortgang worden vastgelegd in het kind- volgsysteem KIJK! waardoor de ontwikkeling optimaal naar de ouders toe in kaart wordt gebracht.

Om de ouders nog meer bij het kinderdagverblijf te betrekken, vinden er 4 keer per jaar thema bijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomst zijn vooral voor de peutergroepen bedoeld om het thema door te spreken met ouders. 1 keer per jaar is er een ouderavond. Aan deze ouderavond is een opvoedkundige thema verbonden, zoals de zindelijkheid en de ontwikkeling van het jonge kind.

een keer per jaar wordt er een thema feest gevierd, zomer of winterfeest dat georganiseerd wordt door de oudercommissie.

Onze dochter van 2 jaar

Onze dochter van 2 jaar gaat sinds een aantal maanden naar de moppetoet en we zijn ontzettend tevreden over de… Lees meer “Onze dochter van 2 jaar”

Jorien Treur

Fijne plek voor kinderen

Een hele leuke opvang met lieve, betrokken leidsters.Alle kinderen worden altijd warm ontvangen en onze kinderen staan te springen als… Lees meer “Fijne plek voor kinderen”

D. Kiel

Beste kinderopvang

We zijn super te vreden over Moppetoet ik zal ook bij deze iedereen aanbevelen om je kinderen hier in te… Lees meer “Beste kinderopvang”

Patrick Blokland

ze hebben verstand van wat ze doen

Onze zoon heeft ongeveer een jaar op de Moppetoet gezeten. Erg vriendelijke dames, ze hebben verstand van wat ze doen.… Lees meer “ze hebben verstand van wat ze doen”

Kenza/Karim Oumhamdi