In deze digitale tijdperk is het noodzakelijk om te laten zien wat je klanten van je vinden. De Moppetoet heeft al een aantal jaren achter elkaar een positief certificaat van het klachten bureau ontvangen. Dat wil zeggen dat ouders geen klachten hebben ingediend. De oudercommissie heeft eveneens geen klachten ontvangen en op de werkvloer zijn ouders erg enthousiast over de manier waarop wij de kinderen benaderen en hoe wij vorm geven aan het pedagogisch beleid. Zij zijn zeer dankbaar voor de liefde en warmte die de kinderen van ons allemaal krijgen en laten hun kinderen met een gerust hart achter bij de Moppetoet. Iedereen wordt met respect behandelt. Op basis van onder ander deze gegevens mogen wij concluderen dat ouders tevreden zijn over de Moppetoet.

Communicatie, Luisteren en Vertrouwen

Sinds 1993 heeft de Moppetoet meer goede dan minder goede feedback gekregen. Iedereen heeft zo haar wensen en ideeën en bij ontevredenheid is er soms behoefte om die te pas en te onpas te ventileren, hetgeen erg jammer is, want wij staan open om te leren. Waar gewerkt wordt vallen er spaanders en de kunst is om daar van te leren! Wij staan open voor kritiek en gaan er vanuit dat door te communiceren je veel meer aan elkaar hebt en dat je meer kan leren van de ander door te luisteren. Van de PM-ers wordt vaak heel veel verwacht. Niet dat zij alleen goed voor de kinderen zorgen,  maar dat zij ook functioneren als o.a. maatschappelijk werkster, psycholoog, arts en nog veel meer. Dat is natuurlijk niet reëel want zij zijn slecht geschoold om voor de kinderen te zorgen op een verantwoorde manier, maar toch moet de organisatie ervoor zorgen dat alle ongenoegen, klachten, verzoeken en wensen die wij tegen komen in de branche op een goede manier op lossen ter tevredenheid van ouders. Om dat te kunnen is er tijd, ervaring, inzicht en kennis nodig. Daar is in de loop der jaren ook aandacht aan besteed in de branche kinderopvang en de wet IKK is ook daardoor geboren. Wij groeien mee met de maatschappij en werken aan kwaliteitsverbetering. Onze hoogste prioriteit zijn de kinderen, maar daar horen ook de ouders bij!