Zoals alle kinderdagverblijven worden ook wij geïnspecteerd door de GGD kinderopvang. Wij hebben in 2018 controle gehad en zijn tevreden met wat de inspectie heeft beschreven in haar rapport. Wij kunnen terug zien hoe de Moppetoet werkt in de praktijk en waar wij wat extra aandacht aan zouden kunnen besteden. Wij zijn altijd voor kwaliteitsverbeteringen als het nou wordt aangegeven door de inspectie, ouders, potentiële klanten of teamleden, er wordt altijd gewerkt aan verbetering.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?documentId=272398&selectedResultId=272406