Wat kunt u hier lezen?

U krijgt een indruk van de uitvoering van een aantal thema activiteiten.

De komende Thema’s;

De komende periode besteden wij veel aandacht aan extra activiteiten:

1. Memorabele momenten (MEMO) Wil u weten wat MEMO inhoudt, klik dan op de link  www.memorabelemomenten.nl

“Een geïntegreerde benadering levert meer op”
Pedagogen benoemen het belang van harmonie tussen de drie milieus waarin een kind opgroeit: de thuissituatie, school/opvang en de vrije tijd. Daarom richt MEMO zich ook tot de ouders, met MEMOthuis – artiesten ‘online’ – en met de dagdeel-festivals. Zo ontstaat er een aanbod waarmee jonge kinderen zowel thuis, op het kinderdagverblijf en de (voor)school, als in de buurt worden bereikt, op een samenhangende manier.
Omdat kinderen van nature een ontwikkeld begrip voor muziek hebben, is het een prachtige manier om kinderen te prikkelen en muziek als middel in te zetten voor hun brede ontwikkeling.

2. Voor peuters verzorgt de Moppetoet trainingen waarbij bepaalde vaardigheden worden ontwikkelt. Zo hopen wij dat zij de tijd en ruimte krijgen om op een speelse manier vaardigheden aanleren voordat zij naar de basisschool gaan.

Er is nog veel om op te noemen. Naast deze extra’s werken wij ook nog met een jaarplanning van UK en PUK. Om de 4 weken starten wij met ee een ander thema.

De jaarplanning is op de locatie te zien.

Een korte indruk van hoe wij vorm geven aan thema activiteit “Hatsjoe”; (jeugdtandarts op bezoek)

Wij gunnen ieder kind een gezonde mond en een vrolijke lach! In verband met ons thema “Hatsjoe” hebben wij bezoek gekregen van twee jeugdtandartsen vanuit de Jeugd tandverzorging Amsterdam. Spelenderwijs hebben zij een leerzame activiteit uitgevoerd waarbij de essentie van het poetsen naar voren is gebracht. Het toepassen is voor kinderen erg leuk en versterkt de mondelinge informatie, daarom mocht elk kind individueel de tanden poetsen van een leuke draak met een heel groot gebit. De kinderen zongen het poets liedje enthousiast mee, misschien dat u deze thuis nog te horen krijgt😊. Elk kind heeft een tas ontvangen met diverse materialen, veel plezier met tandenpoetsen! Wij hebben een paar mooie momenten vastgelegd doormiddel van foto’s.

Wist je dat…
Kinderen met een gezonde mond beter kunnen eten en drinken?
Kinderen met een gezonde mond beter kunnen slapen?
Kinderen met een gezonde mond beter kunnen leren?

OM deze reden hebben wij ook een informatie bijeenkomst georganiseerd voor ouders/ verzorgers om aanvullende informatie te geven/ bespreken over mondhygiëne bij groot en klein, dus vanaf 0 jaar, want ook bij baby’s is  mondhygiëne belangrijk om in de gaten te houden.