Wat kunt u hier lezen?

U krijgt een indruk van de uitvoering van een aantal thema activiteiten.

De komende Thema’s;

THEMA:                                                                  PERIODE:                                                  OBSERVATIE:

4. Ik en mijn familie!Moederdag 14 mei 20-05 t/m 05-07-2019 7 weken 1.Cognitieve ontw./ logisch Denken
2. grote motoriek
3. Kleine motoriek
5. Oef, wat warm! Vaderdag zo 18 juni 08-07 t/m 23-08-2019 7 weken 1. Zelfredzaamheid/ taakgericht
2. spraak- taalontwikkeling
3. Tekenontwikkeling
6. Knuffels 26-08 t/m 27-09-2019 5 wk. registreren en af te sluiten! KIJK! Registreren; week van 26-08-2019
afsluiting: week ma 09-09-2019
– groepsrapporten en groepsplannen en beredeneerd aanbod bespreken
– opstellen nieuwe groepsplannen n.a.v. individuele en groepsrapporten

Thema 4 en 5;

Zondag 7 juli 2019 hebben wij een zomerviering gehad om thema 4 af te sluiten en een start te maken met thema 5. Familie uitnodigen om samen een leuke dag te hebben (ouderbetrokkenheid) en zomer vieren met lekkere hapjes en dranken, maar vooral leuke speel gelegenheden voor de kinderen organiseren, dat is de opzet hiervan geweest.

Wie hebben meegeholpen;
– de OC heeft samen met de leidinggevenden het geheel georganiseerd!
– ouders en overige teamleden hebben hulp geboden om iets lekkers te maken en te helpen bij diverse activiteiten z.o.:
*achter de bar- hapjes kraam staan
*lopen met de hapjes car
*schminken
*foto booth
*spelletjes begeleiden zoals blikgooien
*en als extraatje heeft onze Manon(Activiteitenbegeleidster)ons getrakteerd op een muziek – Gitaar uitvoering!

Het is dus wederom een mooie dag geweest.

Indruk van het “zomerfeest- Thema: SAFARI”

Jeugdtandarts op bezoek

Indruk thema activiteit “Hatsjoe”;

Wij gunnen ieder kind een gezonde mond en een vrolijke lach! In verband met ons thema “Hatsjoe” hebben wij bezoek gekregen van twee jeugdtandartsen vanuit de Jeugd tandverzorging Amsterdam. Spelenderwijs hebben zij een leerzame activiteit uitgevoerd waarbij de essentie van het poetsen naar voren is gebracht. Het toepassen is voor kinderen erg leuk en versterkt de mondelinge informatie, daarom mocht elk kind individueel de tanden poetsen van een leuke draak met een heel groot gebit. De kinderen zongen het poets liedje enthousiast mee, misschien dat u deze thuis nog te horen krijgt😊. Elk kind heeft een tas ontvangen met diverse materialen, veel plezier met tandenpoetsen! Wij hebben een paar mooie momenten vastgelegd doormiddel van foto’s.

Wist je dat…
Kinderen met een gezonde mond beter kunnen eten en drinken?
Kinderen met een gezonde mond beter kunnen slapen?
Kinderen met een gezonde mond beter kunnen leren?

OM deze reden hebben wij ook een informatie bijeenkomst georganiseerd voor ouders/ verzorgers om aanvullende informatie te geven/ bespreken over mondhygiëne bij groot en klein, dus vanaf 0 jaar, want ook bij baby’s is  mondhygiëne belangrijk om in de gaten te houden.