Wennen

Zodra op de Moppetoet bekend is dat er een kindje geplaatst gaat worden, worden er tussen de Moppetoet en de ouders van het nieuwe kindje wen dagen afgesproken. De ouders hebben vooraf een rondleiding gehad en een inschrijfboekje ontvangen waarin o.a. de wen periode is afgesproken.

Voorbeeld wen schema

De wen periode bestaat uit ongeveer 4 dagen waarin een intakegesprek tussen de beroepskracht en de ouders plaatsvindt en het wennen van het kind elke dag iets wordt uitgebreid. (voorbeeld) Schema wen periode bij een nieuw kind:

Dag 1       – van 09.45u-11.00u intake en wennen
Dag 2       – van 09.45u-11.15u wennen
Dag 3       – van 09.45u-11.30u wennen
Dag 4       – van 09.45u-12.15u wennen
Dag 5       – normale breng -/ en haal tijd

De volgende dagen kunnen aan de hand van het wennen hierboven worden samengesteld in overleg met de ouder (dit wenschema is niet bindend). Wij werken kind volgend. Mocht het kind minder / meer tijd nodig hebben dan kan het schema in overleg aangepast worden.)

Ook bij de overgang van de ene naar de andere groep bestaat de wen periode uit een opbouw van dagen. Het wenschema wordt in overleg met de ouders afgesproken.

We kijken tijdens de wen periode altijd wat het kind ons aangeeft. Het ene kind went sneller dan het andere. In overleg met ouders word bekeken of de wen periode uitgebreid dient te worden of dat het volstaat. Hierbij wordt gekeken naar het welzijn van het kind via vragen als: ‘Drinkt, slaapt en eet het kind goed? Laat het kind zich troosten?’ Is het kind eenkennig enz.