Voorschoolse activiteiten met Uk en Puk

Omdat de Moppetoet ook Voorschool biedt aan kinderen van 2 – 4 jaar wordt er in het hele kinderdagverblijf gewerkt met de Uk & Puk methode. Met deze methode wordt de ontwikkeling van kinderen op een speelse wijze gestimuleerd. De interactie tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassene staat hierbij centraal. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld en dito activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. Om de 6-8 weken starten wij met een nieuw thema dat mogelijkheden biedt om de kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren. Binnen de dagindeling wordt gebruik gemaakt van elk moment om onze kansen te grijpen. Op de dag zijn er 2 geplande momenten om vooral de creatieve werkvormen te kunnen aanbieden, te kunnen voorlezen begeleiden of volgen en om de kinderen individuele aandacht te bieden. De Moppetoet start al in de babygroep met het werksysteem dat UK & PUK aanbiedt. Dit als doel om de ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren. In het hele proces is de beroepskracht bezig goed te kijken naar het kind en plannen te maken om opbrengstgericht te werken.

Hoeken kiezen: De kinderen kunnen kiezen om in hoeken te spelen waarbij de beroepskracht meespeelt als begeleider maar ook als spel kameraad. In hoeken spelen geeft het kind veel mogelijkheden, zo leren zij met elkaar te spelen, op hun beurt te wachten en nemen zij taal mee die je aan tafel vaak niet hoort. Zij hebben de ruimte om te imiteren te laten zien wat zij kunnen en kennen, maar vooral hoe ver zij echt zijn in hun ontwikkeling. Tijden het ongedwongen speelmoment laat het kind zichzelf zien zoals die is, zich voelt en hoe die denkt.
Tijdens de gerichte momenten kunnen de kinderen ook individuele activiteit aangeboden krijgen(1-op-1 activiteit met beroepskracht)
Naast de individuele – hebben wij ook groepsactiviteit waarbij de kinderen in een kleine of grotere groep 1 activiteit samen doen bv het voorlezen, kringgesprek, zang en dans. Als de kinderen rond 3 ½ jaar oud zijn wordt hen het middagdutje langzaam afgeleerd, uiteraard in overleg met de ouders. Met de wakkere kinderen wordt er een leeftijdsgerichte activiteit gedaan gericht op de volgende fase: de basisschool.

De Pop Puk

In de activiteiten van Uk & Puk staat de pop Puk centraal. Puk wordt ingezet om kinderen uit te nodigen tot taal in de vorm van gesprekjes. Maar Puk kan ook hun vriendje zijn als ze verdriet hebben. Samen met Puk beleeft uw kind van alles en leert het spelenderwijs allemaal nieuwe begrippen. Thema’s als ‘Wat heb je aan vandaag?’ en ‘Oef, wat warm!’zijn thema’s die zeer herkenbaar zijn voor de kinderen. Kinderen leren de verschillende lichaamsdelen benoemen en leren dat je een muts opdoet als het koud is buiten. En dat je in de zomer een zonnebril opdoet en jezelf insmeert met zonnebrandcrème als de zon schijnt.

Doorgaande lijn naar de basisschool

De speel-/leeromgeving is zo ingericht dat de kinderen alle ontwikkelingsgebieden kunnen ontdekken en onderzoeken. De thema’s staan dicht bij de belevingswereld van uw kind en zijn daardoor zeer herkenbaar. Omdat er bij de kleuters ook met een VVE-methode gewerkt wordt, ontstaat er een doorgaande lijn van de Moppetoet naar de basisschool. Met de scholen waar de kinderen naar toe gaan wordt getracht contact te houden. De kinderen gaan altijd met een warme overdracht naar school, dat wil zeggen dat de Moppetoet altijd een overdracht doet naar school waarbij het Amsterdams voorblad wordt ingevuld en met toestemming van de ouders aan school wordt gegeven. De Moppetoet werkt met het digitale observatie systeem KIJK, indien de school ook met dit systeem werkt kan de Moppetoet na goedkeuring van de ouders dit naar school verhuizen. Zo heeft de leerkracht van school update informatie over de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en hoeft het ei van Columbus niet opnieuw ontdekt te worden. Dit kan kostbare tijd schelen.