Buitenspelen

Allereerst het volgende…

  1. Wanneer een kind buiten speelt, beweegt het meer en ontwikkelt het zich zowel lichamelijk als geestelijk.
  2. Door buiten te spelen kunnen kinderen beter ruimte, diepte, afstand en snelheid inschatten
  3. Veel bewegen en buitenspelen is een belangrijke manier om overgewicht en diabetes bij kinderen tegen te gaan.
  4. Het maken van vrienden en samen zijn met vrienden is één van de redenen waarom kinderen buitenspelen. Vrienden kunnen elkaars zelfvertrouwen vergroten door elkaar te stimuleren en aan te moedigen.
  5. Onderzoek heeft aangetoond dat te veel beeldschermtijd zorgt voor slaapgebrek bij kinderen. Dit komt door het felle licht dat van het scherm afkomt. Een gezonde slaap is belangrijk.

Moppetoet speelruimte

Voor het buitenspelen is er de beschikking over een zeer grote buitenruimte van 300 m2 en is passend ingericht voor de jonge kinderen en biedt diverse mogelijkheden die een kinderdagverblijf anders niet tot zijn beschikking zou hebben. De kinderen gaan in de regel dagelijks naar buiten, tenzij de omstandigheden dit niet toelaten. De buitenruimte is geschikt voor alle kinderen om lekker met water of zand te kliederen, te fietsen, klimmen, klauteren, rennen enz. Voor de allerjongsten is er een aparte afgeschermde speelruimte.

Naast de buitenspeelplaats maken wij regelmatig een wandeling naar de kinderboerderij om te genieten van de dieren.